Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on kesäkuu, 2021.

Morkku pääsi graduun: Kulttuuriperintö on identiteettipolitiikkaa

Kuva
Morkun purkamisesta ja tavara-aseman siirrosta on kulunut vuosi. Myös kauan työn alla ollut graduni on vihdoinkin nähnyt päivänvalon. Valmistun pian Turun yliopistosta filosofian maisteriksi, pääaineenani kulttuuriperinnön tutkimus. Tutkimukseni etsii syitä kulttuuriperinnön katoamiseen Morkun tapauksen kautta. Tutkin rakennuksen elinkaarta ja sen tapahtumia kulttuuriperintöprosessina, jonka keskiössä vaikuttaa yhteisössä tapahtuva identiteettityö. Identiteettityössä yhteisö vaalii, arvottaa ja käyttää itselleen merkityksellistä menneisyyden jälkeä vahvistaakseen identiteettiään. Kriittiseen kulttuuriperinnön tutkimukseen nojaava tutkimukseni tarkastelee myös kulttuuriperintöprosessissa vaikuttavia valtasuhteita sekä arvottamisen diskursseja. Halusin tuoda tutkimuksessani esiin kulttuuriperintöprosessin moniäänisyyttä, etenkin kansalaisten tasolla tapahtuvaa arvottamista ja siitä syntyvää toimintaa.  Laajan aineiston pääosassa ovat Morkulla toimineiden ja sen suojelua puoltaneiden