Muistio pormestaritapaamisesta 8. tammikuuta


Pro tavara-asema liikkeen aktiivit kävivät tapaamassa pormestari Lauri Lylyä ja 
apulaispormestari Aleksi Jänttiä.


Muistio

8.1.2018 / Marko Ulvila

Pro Tavara-asema -työryhmän ja pormestari Lauri Lylyn tapaaminen
klo 10-10.30, pormestarin neuvotteluhuone
Läsnä: Pro Tavara-asema työryhmästä: Tarja Jokinen, Merja Lassinaro, Milja Mansukoski,
Iina Nummi, Marko Ulvila Tampereen kaupungilta: Pormestari Lauri Lyly, apulaispormestari Aleksi Jäntti

Pro Tavara-asema -työryhmän aloitteesta sovittu tapaaminen järjestettiin tavara-aseman ja Morkun arvokkaiden rakennusten suojelua vaativien liikkeiden näkökohtien esittelemiseksi kaupungin ylimmälle johdolle.

Tapaamisen taustana on kaupunginhallituksen päätös lokakuussa 2016 olla toteuttamatta tavara-aseman siirtoa sen korkeiksi osoittautuneiden kustannusten vuoksi. Tuolloin kaupunginhallitus päätti myös, että että tavara-aseman tontin ja lähialueen osalta käynnistetään asemakaavanmuutos, jonka yhteydessä ratkaistaan tavara-aseman ja mahdollisen tontin lisärakentamisen tulevaisuus.

Rakentavassa hengessä käydyn keskustelun aikana Pro Tavara-asema -työryhmän jäsenet esittivät seuraavia vaatimuksia, perusteluja ja näkökohtia:

=> Tavara-aseman ja Morkun alueen kaikki kolme rakennusta ovat rakennushistoriallisesti merkittäviä, mitään niistä ei pidä purkaa. Kaupungin teettämissä kartoituksissa ne on todettu arvokkaiksi, varsinkin kokonaisuutena. Morkulla ja tavara-asemalla on lisäksi merkittävää kulttuurihistoriallista perintöä, jotka puoltavat suojelua.

=> Vuoden 2016 päätös luopua tavara-aseman siirrosta ja Morkun purkamisesta oli tervetullut. Uuden kaavan valmistelu syksyllä 2017 alkoi hyvin, esillä oli mm. vaihtoehto kaikkien kolmen rakennuksen säilyttämisestä.

Aamulehdessä vuoden 2017 lopussa julkaistu aineisto kertoo hälyttävästi, että suojeluvaihtoehto on jätetty pois tarkastelusta. Tämä ei ole hyväksyttävissä. Tällainen linjaus kesken kaavaprosessin täytyisi päättää poliittisesti tasapuolisesti vaihtoehtoja esittelevän tarkastelun pohjalta.

=> Liikenneongelma ja suojelukysymys voidaan ratkaista myös ilman uutta kaavaa. Liikennetarpeet voidaan hoitaa katusuunnitelmalla, ja mutka Ratapihankadussa voi olla hyväksikin nopeuksien pitämiseksi kohtuullisena. Rakennukset suojelevat toimet voidaan käynnistää, tarpeen mukaan mm. poikkeamislupamenettelyllä.

=> Nämä merkittävät rakennukset ovat kaupungin omistuksessa ja niistä on pidettävä huolta. Kaupungin pitää kiireellisesti tehdä toimet, joilla rakennusten kunnon heikkeneminen estetään.

=> Jos asemakaavan muutostyötä jatketaan, siihen ei pidä ottaa mukaan rakennusoikeuden lisäämistä. Alkuperäisessä kaavaprosessissa koko Ratapihankatua kaavoitettiin yhtenä kokonaisuutena, ja silloin uusi mittava rakennusmassa kaavoitettiin kaava-alueen keskivaiheille Erkkilän sillan eteläpuolelle. Valmistelussa on laadittava ainakin kaksi esitystä, jossa toisessa mainitut rakennukset suojellaan ja liikenneratkaisut sovitetaan tavoitteen täyttymiseksi.

=> Rakennusten sijainti ja luonne ovat erinomaisia, niille löytyy kyllä käyttöä, kunhan kaupunki päättä niiden suojelun ja pysyy päätöksessään. Esillä ollut sisällissotamuseo on yksi hyvä esimerkki.


Tapaamisessa työryhmä luovutti pormestarille liitteenä olevan tausta-aineiston:

Pro-tavara-asema työryhmä:

- yli 8 000 allekirjoittajan adressin 11.11.2013 teksti

- lausunto 20.9.2017

- blogi 7.1.2018

Tampereen tammelalaiset:

- lausunto 18.9.

Muut:

- Arto Huovilan laatima ehdotus liikenteen järjestämiseksi Tavara-aseman ja Morkun välistä.


SaveSaveSaveSave

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tätä päivää on odotettu vuosia - Uusittu Tavara-asema avaa pian ovensa!

Tavara-asema sai uuden vuokralaisen ja alkuperäisen pintavärinsä - Tullikamari tekee talosta Pakkahuone 2:sen.

Tavara-aseman 111-vuotinen historia lyhykäisyydessään